De Wilde Roos: Praktijk voor Yoga, Ayurveda en Auroreading

Home
Ayurveda
AurareadingEerste consultCoachingVoedingsadvies Massage Yoga & meditatie klankmeditatie WorkshopContact met de Wilde RoosLinksDe Wilde Roos: Praktijk voor Yoga, Ayurveda en Auroreading

Workshops en Bijscholingen 2020

De Wilde Roos biedt diverse workshops, bijscholings cursussen en retraites aan. Op deze pagina vindt u daarvan een overzicht.

 

ERVARINGSGERICHTE STUDIEGROEP VOOR YOGADOCENTEN

‘Meditatie en het Zelfgenezend vermogen’

Beste collega’s,

Zoals jullie misschien weten, heb ik een nieuw boek geschreven over ‘Meditatie en het Zelfgenezend vermogen’. Het lijkt me heel inspirerend om dit onderwerp met een groep collega’s uit te diepen en te concretiseren. In het najaar start ik daarom weer een docentenstudiegroep.

We gaan verschillende thema’s ervaringsgericht uitdiepen zowel voor jezelf als voor het lesgeven, o.a. in contact zijn met de levensenergie, instrument zijn van de natuurlijke intelligentie, stille meditatie, bevrijdend bewegen, visualisatie, werken met klank, intentie, ikbesef, een gevoel van Heelzijn.

In het begin zal de nadruk vooral liggen op de eigen beleving. Dat we de vraag durven stellen ‘hoe is het met me gesteld en wat heb ik nodig?’ Geleidelijk zullen we meer stil staan bij hoe je je ervaringen kunt integreren in het lesgeven.

We zullen ‘Meditatie en het Zelfgenezend vermogen’’ als cursusboek gebruiken. Daarin wordt o.a. ingegaan op wat Patanjali in de Yogasutra’s ‘Kriya Yoga’ noemt. Hij beschrijft daarin drie onderwerpen (trouw zijn aan de innerlijke vlam, zelfonderzoek en éénzijn met het ongerepte) die je vrijer maken van de klesha’s en tegelijkertijd de meditatieve staat oproepen. Dan wordt geleidelijk al duidelijker wat hij bedoelt met Viveka, het onderscheidingsvermogen tussen wat essentieel is en wat niet. Dit onderscheidingsvermogen is de grond voor een spirituele leefwijze.

Het is inspirerend om deze begrippen samen al meer te concretiseren en werkelijk te beleven.Ik nodig je daarom van harte uit om mee te doen aan deze studiegroep.

De bijscholing bestaat uit 5 zaterdagen van 11.00-14.15 uur en vindt plaats in onze praktijk de Wilde Roos.

Data in 2020 zijn: 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november

Op dit moment is nog niet bekend of en hoeveel VYN-studiepunten de bijscholing oplevert maar ik heb goede hoop dat dit in orde komt.

Als je belangstelling hebt, kun je je via de mail of telefonisch opgeven. Als je vragen hebt, kun je me natuurlijk bellen. De kosten zijn €175 exclusief cursusboek (€20).

Met hartelijke groet, Klaas-Jan van Velzen

 

Reinigingsweek in Ashram-stijl (mei 2020)

Na vijf dagen van reiniging in de zuivere atmosfeer van Alandi Retreat Site zullen we ons zowel lichamelijk alsgeestelijk herboren voelen. Al vóór de retreat krijg je adviezen om je thuis op de reinigingsweek voor te bereiden en alvast te ontwennen van enkele sterke verontreinigers. Om het louterende vuur brandende te houden, gaan we niet vasten maar eten uitsluitend kichari, een licht verteerbaar, reinigend ayurvedisch recept.

Gedurende de dagen op Alandi krijg je verschillende ayurvedische massages. Middels hoofdmassage en Nasya (een behandeling met een kruidenolie die na een stoombadje in je neus wordt gedruppeld) zal er speciaal aandacht zijn voor het reinigen van het hoofd.

Deze activiteiten zijn ingebed in een rustig, dagelijks programma van meditatie, yoga, healing en een kleine bijdrage in huishoudelijke taken.

Om alle ervaringen ook echt te kunnen verwerken, zul je gedurende de reinigingsweek een verhelderende aurareading/-healing krijgen.'s Avonds zullen we alle ervaringen met elkaar delen en bespreken hoe we het levensvuur optimaal brandend kunnen houden. De reinigingsweek wordt begeleid door Els van Dommelen, Mitzi Pattynama, Ank Brandsma en Klaas-Jan van Velzen.

Verdere informatie (plaats, data, prijs e.d) volgt nog.

 

 

                                                                                                                                                                                                [naar Boven]